Общи условия за ползване

Общи условия
Всеки потребител, на уеб сайта Lilymax.eu, се счита, че приема и е съгласен с настоящите общи условия
Lilymax.eu е онлайн платформа за продажба на модни аксесоари и бижута.
Информацията публикувана в Lilymax.eu е общодостъпна в интернет.
Всички продавани модни аксесоари и бижута в онлайн магазин Lilymax.eu, следват да бъдат закупени от потребителите на обявените цени, в съответната валута и при настоящите условия.
Регистрация на потребител и защита на личните данни.
Потребителите на Lilymax.eu се делят на нерегистрирани потребители (гости) и регистрирани потребители.
Регистрираните потребители доброволно предоставят своите лични данни при регистрация в сайта.
Съобразно Закона за защита на личните данни, регистрираните потребители имат право на достъп и промяна на личните си данни, както и да изискат от Lilymax.eu да бъде закрит техния потребителски профил.
Lilymax.eu има право да изпраща на регистрираните потребители рекламни съобщения под формата на електронен бюлетин (newsletter) на посочения при регистрация e-mail адрес. Регистрираните потребители имат право да се отпишат доброволно от получаване на рекламни съобщения, като за целта кликнат на линка, който се намира на някой от получените от тях електронни бюлетини.
Lilymax.bg няма да предоставя личните данни на регистрираните потребители на трети лица за рекламни и промоционални и по каквито и да било други цели, освен ако не бъдат изискани от служби, свързани със законодателството на Р. България.
В случай на неспазване на условията за ползване на онлайн магазина Lilymax.eu и нарушаване на етиката, администраторите на Lilymax.eu имат правото да ограничат или забранят напълно, достъпа до онлайн магазина на нарушителите,
Lilymax.eu запазва правото си да променя настоящите условия по всяко време, без предварително известие, като променените условия, ще бъдат публикувани на настоящата страница.
Настоящите „Общи условия на онлайн магазин Lilymax.eu“ имат задължителна сила както за Lilymax.eu, така и за потребителите му. Всички те се считат за уведомени и се съгласяват за всички промени от датата на публикуването им в Lilymax.eu.
Lilymax.eu съхранява cookies и log файлове с цел персонализиране и подобряване на услугите си.
Lilymax.eu използва инструмента Google Analytics, за да отчита посещенията в уеб сайт и поведението на потребителите.

Условия за пазаруване в Lilymax.eu

Начините на плащане и сроковете за доставка в онлайн магазин Lilymax.eu са описани в раздел „Доставка и плащане“ на сайта Lilymax.eu.

Право на рекламации
Според Закона за защита на потребителите и правилата за електронна търговия, потребителят има право на рекламация при: констатирани липси, дефекти на стоката, несъответствие с обявения размер, несъответствие с обявената търговска марка. Рекламацията се предявява до пет работни дни след закупуването на стоката. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за заменяне на стоката с нова или отбив от цената.
В срок от 7 дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени, като са спазени следните условия:
Запазен отличен търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена).
Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива.
Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента. При замяна на стока транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки, и са съгласно тарифата на куриерската фирма, която избере да използва.
Условия за копиране на информация
Цялата информация, публикувана в Lilymax.eu. е собственост на Lilymax.eu, в т.ч. снимки и описания на аксесоари и бижута.
Lilymax.eu дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазин Lilymax.eu.
Забранява се копирането на текстове и снимки от Lilymax.eu и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини, без писмено съгласие на Lilymax.bg или задължително се цитира източника, като се постави следния текст: „Източник: онлайн магазин за модни бижута Lilymax.eu ” като „онлайн магазин за бижута Lilymax.bg “ е линк към http://www. Lilymax.eu

Отговорности и задължения
Електронен магазин Lilymax.eu не носи отговорност при изчерпване на количества от дадени артикули, както и в случай на забавяне на пратката поради липса на наличности, изчакване на нов внос, нова партида от производство или забавяне на доставката до нас от вносителите или производителите на съответните стоки.
В случай, че няма възможност да бъде осигурен желания от Вас артикул или се предвиди забавяне на комплектуването на поръчката, Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или с електронно писмо, като при възможност ще Ви бъдат предложени алтернативни артикули.

Салваторна клауза
В случай, че части или цели разпоредби на настоящите Общи условия бъдат признати за противоречащи на императивни норми, за нищожни или по каквато и било причина неприложими, то тази разпоредба ще бъде считана за самостоятелна спрямо останалите разпоредби и няма да засегне действието и приложимостта, на която и да било от останалите разпоредби.